electronic business solutions
COPY RIGHT GENETIC PLUS CO.,LTD. | SINCE MARCH 2010
NOVEMBER 2010

เว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นมาร่วม 20 ปี ที่ผ่านมานับว่ามีการเติบโตอย่างมาก ด้วยศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้รวดเร็วและปริมาณสูง ทำให้ปัจจุบันเว็บไซต์ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และอัตราการเติบโตสูงที่สุดในสื่อต่างๆ แต่ก็มีเว็บไซต์ไม่น้อยที่เกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขาดองค์ประกอบในด้านต่างๆ เช่น ขาดการดูแลปรับปรุงข้อมูล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ดังนั้นเว็บไซต์ที่ให้ประสิทธิภาพทางด้านการตลาดก็ต้องมีการวางแผน และบริหารไม่ต่างจากเครื่องทางการตลาดทั่วๆไปเช่นกัน

บริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของคุณ เพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ เพื่อติดต่อกับผู้ที่สนใจในสินค้าและบริการของคุณ

ระบบต่างๆที่เราสรรสร้างมาเพื่อเว็บไซต์ของคุณมีดังต่อไปนี้


Website StandardWeb Site Standard


รองรับการทำงานผ่าน Browser IE6+, Firefox, Google Chrome และ Safari โดยผ่านมาตรฐานการทำงานบน Standard W3C โดยผ่านการตรวจสอบ XHTML Transition, CSS, JavaScript
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เว็บไซต์สามารถทำงานได้ทุกแพลทฟอร์ม


website e-business proWeb Site Technology


เว็บไซต์สนับสนุนการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี PHP ,ASP, ASP.net และ Javascript พร้อมด้วย ระบบเว็บไซต์รองรับการ ทำงาน ด้วยเทคโนโลยี AJAX เพื่อลดขั้นตอนต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น


website cms solutionsProduct Management


หน้าแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอข้อมูล พร้อมภาพประกอบ สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ แบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ได้อย่างน้อย 3 ระดับ พร้อมระบบบริหารสินค้าและข้อมูล โดยผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบสินค้าได้ตามต้องการ


website customizationStock Managment

ระบบบริหารข้อมูลคงคลัง (Stock) สำหรับใช้ควบคุมดูแลการซื้อขายสินค้าผ่านระบบเว็บไซต์ โดยระบบจะมีการตัดจำนวนสินค้า และแสดงที่หน้าเว็บไซต์ ถึงจำนวนที่เหลือที่สามารถสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติ พร้อมระบบแจ้งเตือน มายังผู้ดูแล เมื่อสินค้ามีจำนวนคงเหลือ ต่ำกว่าที่กำหนด


website maintenanceSearch Function

ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการ เช่น การค้นหาด้วยคำหลัก (Keyword Search) การค้นหาจากรายละเอียด (Advance Search)


website promote business solutionsPromotion Calculate System


ระบบคำนวณราคาและแสดงเงื่อนไขในการส่งเสริมการขาย (Promotion)โดยเงื่อนไขของระบบ เช่น ลดราคาตามจำนวนเปอร์เซ็นที่กำหนดไว้, ลดราคาจาก Gift Voucher ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ, ส่วนของแถมพิเศษเมื่อทำการซื้อสินค้าตามจำนวน เช่น ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เป็นต้น


website promote business solutionsShopping Cart System

ระบบตะกร้าสินค้า พร้อมระบบคำนวณราคาอัตโนมัติ โดยระบบสามารถเก็บข้อมูลการสั่งซื้อที่ยังไม่สมบูรณ์ ไว้ถึงแม้จะมีการปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้ว ก็ยังสามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อที่ค้างไว้ได้โดยใช้เทคโนโลยี Cookies


website promote business solutionsShipping Calcurate System

ระบบคำนวณราคาค่าบริการขนส่ง โดยสามารถกำหนดเงื่อนไข ของการคำนวณราคาได้เองโดยผู้ดูแลระบบ เช่น
ค่าบริการขนส่งสามารถกำหนดจาก จังหวัดที่ผู้สั่งซื้อทำการใส่ข้อมูล,
จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ, จำนวนการสั่งซื้อที่ได้รับข้อยกเว้นเป็นต้น


website promote business solutionsMember Ship System

ระบบสมาชิก สำหรับรับสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ และสามารถแบ่งระดับของสมาชิกได้อย่างน้อย 3 ระดับอันได้แก่ สมาชิกทั่วไป(User) เจ้าหน้าที่บริษัท(Officer) ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Administrator) และ พนักงานขาย (Sale)


website promote business solutionsNews / Article / Event System

ระบบข่าวสารและข้อมูล เพื่อแสดงข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเว็บไซต์บริษัท รวมไปถึงข่าวในวงการ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ รวมทั้งระบบแก้ไขข้อมูลได้เองโดยผู้ดูแลระบบ


website promote business solutionsContact Information

ข้อมูลสำหรับติดต่อร้าน ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ตั้งบริษัท ห้างร้าน วิธีการติดต่อ โทรศัพท์ โทรสารแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อส่ง email อัตโนมัติมายัง email ของเจ้าของธุรกิจและระบบตอบกลับอัตโนมัติ พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้ง ระบบ Google Map


website promote business solutionsPayment Bank Transfer System

ระบบชำระเงินผ่านระบบโอนเงิน และระบบอีเมล์แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการสั่งซื้อ เมื่อมีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เกิดขึ้นได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ดูแลสินค้า เจ้าหน้าที่ดูแลการขาย ผ่านทาง ระบบอีเมล์


website promote business solutionsPayment Bank Gateway System

ระบบชำระเงินผ่านธนาคารของประเทศไทย ในรูปแบบเครดิตการ์ด ซึ่งทางบริษัทผู้ว่าจ้าง ดำเนินการในการติดต่อเพื่อขอใช้งาน หลังจากนั้นบริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด จะดำเนินการเพื่อติดตั้งและทดสอบระบบ


website promote business solutionsPayment Bank Gateway System

ระบบชำระเงินผ่านธนาคารของประเทศไทย ในรูปแบบเครดิตการ์ด ซึ่งทางบริษัทผู้ว่าจ้าง ดำเนินการในการติดต่อเพื่อขอใช้งาน หลังจากนั้นบริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด จะดำเนินการเพื่อติดตั้งและทดสอบระบบ


website promote business solutionsWebsite Statistic System

ทำการติดตั้งระบบ Google Analytic เพื่อทำการตรวจสอบสถิติต่างๆที่เกิดขึ้น จากการเข้าใช้งานของเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราห์เชิงการตลาด


website promote business solutionsWeb Site Promote Business Solutions

สำหรับท่านเจ้าของธุรกิจที่มีเว็บไซต์แล้ว หรือจัดทำเว็บไซต์ใหม่ และต้องการโปรโมทเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและ มีเว็บไซต์ปรากฏบนระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเหมาะสม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท


website promote business solutionsWeb Site On Mobile

ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือเป็นอะไรที่มากกว่า การใช้เพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้น สำหรับท่านที่ต้องการให้เว็บไซต์ของท่าน สามารถ ดูผ่านมือถือได้ อย่างสวยงาม รวดเร็วและสะดวกในการใช้งาน เรามีบริการ พัฒนาเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์มือถือ หรือ บนอุปกรณ์ใหม่ๆ เช่น Ipad, Android Phone, Window mobile Phone เป็นต้น

what's new
NEWS14
Anywhere! Anytime!" ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตาม ขอแค่มีอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์สักตัว คุณก็ทำงานได้ตลอดเวลา ตามที่คุณต้องการแล้ว
NEWS13
พัฒนาการของเว็บไซต์เราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะเทคโนโลยี เรียกว่า Web1.0 Web2.0 ซึ่งลักษณะของเว็บไซต์อ่านได้จากบทความ
NEWS12
หลายๆ ท่านที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์ คงอยากจะได้เว็บไซต์ที่สวยงาม และดูโดดเด่นเป็นที่น่ามองและกล่าวถึงกัน ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์สวยงามก็คือ รูปภาพประกอบในเว็บไซต์
Website Inquiry
แบบฟอร์มใบเสนอราคาการจัดทำเว็บไซต์


Website Inquiry
ร่วมงานกับเรา Genetic Plus Co., Ltd.


newsletter
ต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท กรุณากรอก email ลงในช่องแบบฟอร์มด้านล่าง
ท่านจะได้รับการแจ้งบริการและข่าวสาร ผ่านทางอีเมลล์

Genetic Plus Co., Ltd.

© COPY RIGHT GENTIC PLUS CO.,LTD. 2010

ร้านค้าออนไลน์ ที่คุณก็สามารถทำได้ เปิดร้านได้ทันที ฟรี 100 %

Domain Name