digital marketing solutions
COPY RIGHT GENETIC PLUS CO.,LTD. | SINCE MARCH 2010
NOVEMBER 2010

What web site help ?ถ้าพูดกันถึงเว็บไซต์ เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ถ้าลองย้อนไปเมื่อประมาณ 5 - 6 ปีที่แล้ว อาจจะนับคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือความสำคัญของเว็บไซต์ได้จำนวนไม่มากนัก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการส่งเสริมสื่อประเภทนี้กันอย่างแพร่หลาย และถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของคน เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

แต่มาวันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่า เว็บไซต์เป็นที่นิยมกันอย่างมาก และถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เว็บไซต์ภายในองค์กร การใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร การใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นเครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เนื่องจากอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเเติบโตสูงมากกว่า 20% ต่อปี

What website help ? เว็บไซต์ช่วยจะช่วยอะไร

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวถึงผลสำรวจอินเทอร์เน็ตปี 2550 พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ยังเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่นิยมกิจกรรมออนไลน์สุดฮิต ในยุคนี้ ทั้งการสนทนาออนไลน์ การเล่นเกม การอ่านหรือเขียนบล็อก และเว็บบอร์ดมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ขณะที่สัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด ยังอยู่ในระดับอายุตั้ง แต่ 20-25 ปี เฉลี่ย 19.9% รองลงมา คือระดับอายุ 26-30 ปี เฉลี่ย 18.5% และกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี เฉลี่ย 16.5% อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจครั้งนี้ เป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 28,582 คน ซึ่งกลุ่มอายุที่เข้ามาตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในระดับอายุตั้ง แต่ 20-30 ปี ทำให้กิจกรรมที่ทำบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดของคนกลุ่มนี้ อันดับ 1 ยังเป็นการสืบค้นข้อมูล เฉลี่ย 22.9% รองลงมาเป็นอีเมล์ 20.5%

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มให้ความสำคัญกับการบริโภคข่าวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในฐานะเป็นสื่อทางเลือกใหม่เพิ่มมากขึ้น จากผลการสำรวจ พบว่า ผู้ที่ตอบว่าติดตามข่าวออนไลน์มีมากถึงร้อยละ 88.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตามข่าวออนไลน์ควบคู่กับสื่อกระแสหลักเช่น หนังสือพิมพ์รายวัน โดยรูปแบบของการติดตามข่าว
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การอ่านข่าวและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ด รองลงมาคือการอ่านข่าวผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งประเภทของข่าวออนไลน์ที่ได้รับความสนใจติดตามมากที่สุด คือ ข่าวการเมือง รองลงมา คือข่าวสังคมและเหตุการณ์ทั่วไป

ที่มา : รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2552 จาก เนคเทค

ทั้งนี้ ประโยชน์ของเว็บไซต์นั้นมีมากมาย แต่จะถูกนำมาใช้กันได้ อย่างเหมาะสมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการวางแผน วิเคราะห์ อาจจะต้องใช้การระดมสมองของหลากหลายความคิดมาเพื่อวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์ กำหนดเเส้นทางของเว็บไซต์ และประโยชน์ที่คาดหวัง

เราพอที่จะสรุปแยกประโยชน์ของเว็บไซต์ที่ช่วยทางการตลาดได้เป็นข้อๆ ดังนี้

 • ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ
 • ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดทำกับผู้เยี่ยมชม
 • ใช้สร้างเครื่องมือสำหรับการตลาด วิเคราะห์ ส่งเสริมการขาย
 • เปิดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่กำลังเติบโต
 • ลดภาระในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เมื่อเทียบกับการโฆษณาด้วยวิธีการดั่งเดิม

ดังนั้น ถ้าบริษัท ห้างร้าน หรือธุรกิจที่ต้องการจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง อาจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

 • ใครคือผู้ใช้เว็บไซต์
 • เว็บไซต์ต้องการนำเสนออะไรแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม
 • ความชัดเจนของเนื้อหา และข้อมูล กล่าวถึงอะไร พูดถึงอะไร
 • เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
 • ข้อมูลที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • อัตราการเติบโตที่คาดหวัง
 • ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
 • การปรับอันดับเว็บไซต์ โฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก

ถ้าท่านต้องการเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ และแก้ไขเพิ่มเติม การวางแผนโดยผู้เชี่ยวชาญถือเป็นสิ่งสำคัญ

สุดท้ายเว็บไซต์ก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ต้องการมนุษย์ในการควบคุมและพัฒนา เปรียบเสมือนรถจักรยานยนต์ ถ้ามีสมรรถนะที่ดี แต่ผู้ดูแลควบคุมไม่มีความสามารถเพียงพอ ก็ไม่สามารถขับขี่เข้าเส้นชัยในอันดับต้นๆ ได้อยู่ดี การวางแผน การพัฒนา การดูแล ถ้าหากทำควบคู่ไปได้ก็สามารถที่จะพัฒนาเว็บไซต์ของท่านให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้เช่นกัน

ณัฐพงศ์ ศรีทองอินทร์ 11 มีนาคม 2553

what's new
NEWS14
Anywhere! Anytime!" ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตาม ขอแค่มีอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์สักตัว คุณก็ทำงานได้ตลอดเวลา ตามที่คุณต้องการแล้ว
NEWS13
พัฒนาการของเว็บไซต์เราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะเทคโนโลยี เรียกว่า Web1.0 Web2.0 ซึ่งลักษณะของเว็บไซต์อ่านได้จากบทความ
NEWS12
หลายๆ ท่านที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์ คงอยากจะได้เว็บไซต์ที่สวยงาม และดูโดดเด่นเป็นที่น่ามองและกล่าวถึงกัน ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์สวยงามก็คือ รูปภาพประกอบในเว็บไซต์
Website Inquiry
แบบฟอร์มใบเสนอราคาการจัดทำเว็บไซต์


Website Inquiry
ร่วมงานกับเรา Genetic Plus Co., Ltd.


newsletter
ต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท กรุณากรอก email ลงในช่องแบบฟอร์มด้านล่าง
ท่านจะได้รับการแจ้งบริการและข่าวสาร ผ่านทางอีเมลล์

Genetic Plus Co., Ltd.

© COPY RIGHT GENTIC PLUS CO.,LTD. 2010
Webon Mobile
พัฒนาเว็บไซต์และ Application บนโทรศัพท์มือมือและอุปกรณ์ไฮเทคทุกชนิด

ร้านค้าออนไลน์ ที่คุณก็สามารถทำได้ เปิดร้านได้ทันที ฟรี 100 %