genetic plus company limited
COPY RIGHT GENETIC PLUS CO.,LTD. | SINCE MARCH 2010
NOVEMBER 2010

บริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด Genetic Plus Co., Ltd.

เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software) การพัฒนาสื่อทางคอมพิวเตอร์ (CAI) สื่อทางอินเตอร์เน็ต (Internet Media) การฝึกอบรมบุคลากรภายใน (Training) รวมไปถึงการให้คำแนะนำ ปรึกษาทางด้านการพัฒนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development) ออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ (Web Site E-commerce) ทั้งนี้เรามุ่งเน้นไปที่ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าของเราจะได้รับ โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ไปสนับสนุนการทำงานของบริษัทลูกค้าของเราอย่างเต็มความสามารถ และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

บริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด Genetic Plus Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นโดยมีคุณณัฐพงศ์ ศรีทองอินทร์ กรรมการผู้จัดการ จากประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์มามากกว่า 10 ปี ทำให้เล็งเห็นถึงปัญหาในการทำงานของบริษัทต่างๆ ในปัจจุบันที่ยังต้องการการพัฒนาธุรกิจ และองค์กรอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ จะได้รับอีกทั้งต้องการเห็นประเทศไทยพัฒนารูปแบบการให้บริการ และความสามารถทางธุรกิจและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นในนาม บริษัทเจนเนติกพลัสจำกัด ซึ่งให้บริการด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อพัฒนาธุรกิจของประเทศไทย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และเสนอแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงการอบรมการใช้เครื่องมือในการทำงานเพื่อเพิ่มความพร้อมให้กับบุคลากร และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำงานต่างๆ

ทางบริษัทมีความมั่นใจในการให้บริการ และการทำงานให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์และควบคุมงานอย่างมืออาชีพ และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา และยินดีให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าบริการใด หรือ รูปแบบงานใดจะเหมาะกับองค์กรของท่าน โดยมีทีมงานที่คอยดูแลท่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นใหม่ การปรับปรุงเว็บไซต์ปัจจุบัน การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต (Web Application) การโปรโมทเว็บไซต์ ด้วยวิธี Search Engine Optimization : SEO งานด้านการนำเสนอ (Presentation) การออกแบบงานกราฟิก (Graphic Design) สื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing) สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Media) และ งานทางด้านการฝึกอบรมให้กับบุคลากร (Technology Training) ซึ่งแนวคิดในการให้บริการของบริษัทคือ ให้บริการครบในจุดเดียวหรือเรียกว่า One Stop Service เพื่อไม่ต้องให้ลูกค้าของทางบริษัทเสียเวลาในการติดต่องานต่างๆ อันจะเกิดความล่าช้าและซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น

บริษัทมีแนวทางที่จะให้การพัฒนาบุคลากร องค์กร และสังคมไปในทิศทางที่เหมาะสม และก้าวหน้ามากขึ้น โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่มีเพื่อสนับสนุนอย่างเต็มที่

การให้บริการที่สามารถปรับให้เหมาะสม

การให้บริการในบางครั้งไม่สามารถแยกออกเป็นหมวดหมู่หรือนำมาแยกออกเป็นโครงการหรือชิ้นงานได้ ดังนั้น บริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด Genetic Plus Co., Ltd จึงได้มีบริการที่ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละความต้องการของลูกค้า โดยยึดถือผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ เช่น ต้องการเว็บไซต์แต่ไม่มีผู้มีความรู้ที่คอยแนะนำ และดูแล เราจะจัดบริการให้ เริ่มต้นตั้งแต่แนะนำและให้คำปรึกษา วางแผนพัฒนาเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ และอบรมพนักงานให้สามารถดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ได้ ซึ่งลูกค้าของเรา จะได้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการแยกออกเป็น การวางแผน การจัดทำเว็บไซต์ การอบรม ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณหากต้องใช้บริการถึง 3 อย่างในเวลาเดียวกัน

ดังนั้นหากท่านต้องการใช้บริการของเรา แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะวางแผนอย่างไรดี หรือวิธีการใดถึงจะเหมาะสมกับบริษัทของท่าน ลองติดต่อเราเพื่อให้เข้าไปช่วยในการแนะนำขั้นต้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง ทางด้านงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรี หรือเขียน email มาคุยกับเราได้ที่ contact เรายินดีให้คำแนะนำและช่วยให้ท่านมีแผนงานที่เหมาะสม และยินดีให้บริการถ้าท่านต้องการจะใช้บริการกับเราไม่ว่าจะด้านใด เราสามารถปรับให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้

Genetic Plus Company Limited

what's new
NEWS14
Anywhere! Anytime!" ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตาม ขอแค่มีอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์สักตัว คุณก็ทำงานได้ตลอดเวลา ตามที่คุณต้องการแล้ว
NEWS13
พัฒนาการของเว็บไซต์เราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะเทคโนโลยี เรียกว่า Web1.0 Web2.0 ซึ่งลักษณะของเว็บไซต์อ่านได้จากบทความ
NEWS12
หลายๆ ท่านที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์ คงอยากจะได้เว็บไซต์ที่สวยงาม และดูโดดเด่นเป็นที่น่ามองและกล่าวถึงกัน ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์สวยงามก็คือ รูปภาพประกอบในเว็บไซต์
Website Inquiry
แบบฟอร์มใบเสนอราคาการจัดทำเว็บไซต์


Website Inquiry
ร่วมงานกับเรา Genetic Plus Co., Ltd.


newsletter
ต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท กรุณากรอก email ลงในช่องแบบฟอร์มด้านล่าง
ท่านจะได้รับการแจ้งบริการและข่าวสาร ผ่านทางอีเมลล์

Genetic Plus Co., Ltd.

© COPY RIGHT GENTIC PLUS CO.,LTD. 2010
Webon Mobile
พัฒนาเว็บไซต์และ Application บนโทรศัพท์มือมือและอุปกรณ์ไฮเทคทุกชนิด

ร้านค้าออนไลน์ ที่คุณก็สามารถทำได้ เปิดร้านได้ทันที ฟรี 100 %